تورهاي مسافرتي تورهاي مسافرتي .

تورهاي مسافرتي

پيشينه تاريخي روسيه

روسيه در قرن 12 بنيان نهاده شد. پس از آنكه شاهزاده نشين مسكوتوانست به دوران تسلط 200 ساله مغولها ( قرن 13 تا 15 ) پايان دهد. شاهزاده نشين هاي اطراف را نيز تسخير و به قلمرو خود ملحق نمود. در اوايل قرن 17 سلسله جديد رومانف اين سياست را ادامه داد و توانست مرزهاي روسيه را از سيبري تا بالتيك بگستراند. با حكومت پيتر اول ( 1682 تا 1725 /تور روسيه ) اين سلطه به درياي بالتيك رسيد و اين كشور دوباره به امپراتوري روسيه تغيير نام پيدا نمود.
در طول قرن نوزدهم سرزمين هاي بيشتري در اروپا و آسيا به اين امپراتوري اضافه شد. اما در اوايل قرن بيستم، شكست اين كشور در جنگ با ژاپن      ( 1904 - 1905 ) به انقلاب سال 1905 انجاميد گه نتيجه آن تغيير پارلمان و برخي اصلاحات ديگر بود. همچنين ورود روسيه به جنگ جهاني اول و شكست آن در اين جنگ به شورش هاي زيادي در شهرهاي بزرگ منجر گرديد كه در نهايت سرنگوني خاندان سلطنتي را در سال 1917 در پي داشت. در اين ميان كمونيست ها به رهبري ولاديمير لنين به سرعت قدرت را در دست گرفتند و اتحاد جماهير شوروي را تشكيل دادند. سياست بي رجمانه و سركوب ژوزف استالين ( 1928 تا 1953 ) به قدرتمند شدن كمونيست ها و سلطه روس ها در شوروي انجاميد كه اين امر  به قيمت نابودي زندگي ده ها ميليون نفر تمام شد.
در اين سال ها اقتصاد و جامعه شوروي شاهد ركود زيادي بود و اين روند تا زمان روي كار آمدن ميخائيل گورباچف ( 1985 تا 1991 ) كه سياست گشايش ( گلاسنوست - تور روسيه ) و بازسازي را براي مدرنيزه كردن كومنيزم بكار گرفت ادامه داشت. ولي اجراي اين سياست عملا نه به بازسازي داخلي بلكه به فروپاشي كشور و تبديل آن به روسيه و چهارده جمهوري مستقل در سال 1991 انجاميد.
پس از آن اما روسيه جاه طلبي دوران سوسياليستي را رها نكرد وسياست متمركز نمودن اختيارات و قدرت را همواره پيگيري نموده است كه بايد گفت بخشي از آن از طريق مديريت دقيق انتخابات و همچنين استفاده از ثروت بادآورده ي نفت عملي مي شود. تور روسيه


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۴۴:۵۸ توسط:مركز تور ايران موضوع:

ساختار حكومتي و سياسي روسيه

نام رسمي كشور : فدراسيون روسيه
نوع حكومت: جمهوري فدراتيو
زبان و مليت: روسي
روز ملي : روز روسيه برابر با 12 ژوئن (1990)
روز استقلال : 24 آگوست 1991 از اتحاد جماهير شوروي /  سال 1157 ميلادي، شاهزادگي ولاديمير سوزدال / 16 ژانويه 1547، تاسيس حكومت تزارمسكو / 22 اكتبر 1721، اعلام امپراتوري روسيه / 30 دسامبر 1922، بنيان گذاري اتحاد جماهير شوروي.
روز قانون اساسي : 12 دسامبر 1993.
قوه مجريه
متشكل از رئيس جمهور و يك كابينه به رهبري نخست وزير و معاونين وي و وزراء است. / نخست وزير، معاونين وي و وزراء جملگي توسط رئيس جمهور منصوب شده و فقط  نخست وزير توسط دوما هم تاييد مي شود. سايت رسمي اين قوه: www.kremlin.ru است.
رئيس جمهور
جناب آقاي ولاديمير ولاديميروويچ پوتين، متولد7  اكتبر سال 1952 كه از تاريخ 7 مي سال 2012 عهده دار اين سمت شده اند.
طريقه انتخاب رئيس جمهور
رئيس جمهور با راي مستقيم مردم براي 6 سال انتخاب مي شود / با امكان انتخاب مجدد براي دور دوم / آخرين انتخابات در 4 مارس سال 2012 برگزار شد و دور بعد در سال 2018 خواهد بود. گفتني است پيشتر دوره رياست جمهوري درروسيه 4 سال بود كه با اصلاحات قانوني در سال 2008 به 6 سال افزايش يافت و از سال 2012 اجرا گرديد. پوتين در انتخابات سال 2012، توانست 6/63 درصد آراء را كسب كند و رقباي خود گنادي زيوگانف، رهبر حزب كمونيست و ميخائيل پروخوروف - مستقل و ولاديمير ژيرينوفسكي را كنار بزند.
معاونين و مشاورين - تور روسيه
رئيس جمهوري روسيه معاون ندارد و فقط 9 دستيار بنامهاي: 1- لاريسا بريچويووا، 2- كنستانتين چوي چونكو، 3- آندري فورسنكو، 4- تاتيانا كوليكووا، 5- ايگور لويتين، 6- يوگني اشكولوف، 7- ايگور اشچگولوف، 8- آندري بلوئوسف، 9- يوري اوشاكف ( امور بين الملل - تور روسيه) دارد.
دبير مطبوعاتي رئيس جمهور
آقاي ديميتري پسكوف / Dimitry Peskov .
نخست وزير
جناب آقاي ديميتري آناتولييويچ مدودف / شروع بكار از 8 مي سال 2012 / دوماي دولتي با 299 راي در مقابل 144، به او راي داد.
معاونين نخست وزير
آقاي ايگور ايوانوويچ شوالوف، معاون اول ( از 12 مي 2008 )، آركادي ولاديميروويچ دووركوويچ ( از 12 مي 2012 )، اولگا يوريونا گولودتس ( از 21 مي 2012 )، الكساندر گنادييويچ خلوپونين ( از 19 ژانويه 2010 )، ديميتري نيكولايوويچ كوزاك ( از 14 اكتبر 2008 ) ديميتري الگوويچ راگوزين ( از 23 دسامبر 2011 ) و سرگئي ادواردوويچ پريخودكو ( از 22 مي 2013 بجاي ولاديسلاو سوركف ).
قواي مقننه
سيستم قانونگذاري روسيه دو مجلسي است. يكي سنا يا شوراي فدراسيون، (Federation Council يا Upper house ) وديگري مجلس نمايندگان يا دوماي كشوري. ( State Duma يا Lower house ).
شوراي فدراسيون
شوراي فدراسيون روسيه از 166 كرسي تشكيل شده است كه اعضاي آن توسط مقامات اجرايي و قانونگزاري 83 منطقه فدرال، استان، جمهوري، كرايس و شهرهاي فدرال برگزيده مي شود. ( هر بخش دو نماينده در اين شورا دارد ). مدت نمايندگي اعضاي اين شورا 4 سال مي باشد. اين شورا 5 معاون و 10 كميته دارد. آدرس تارنماي اين شورا: www.council.gov.ru مي باشد.
رئيس شوراي فدراسيون
رئيس شوراي فدراسيون خانم والنتينا ماتوينكو مي باشد. او  متولد سال 1949 و اصالتا اوكرايني است.
معاونين شوراي فدراسيون
اين شورا 5 معاون بنامهاي: الكساندر تورشين، يوري وروبيف، يوگني بوشمين، الياس اوماخانوف و وياچسلاو اشتيروف دارد.
رئيس كميته خارجي شورا
رئيس كميته امور خارجي شوراي فدراسيون، آقاي ميخائيل مارگلف مي باشد. www.council.gov.ru/eng/commitee
دوماي كشوري
اين مجلس 450 كرسي دارد ( برابر اصلاحات سال 2007 )، كه افراد آن از سوي احزابي كه حداقل 7 درصد مجموع آراء را در انتخابات كسب كرده باشند تعيين مي شود. دوره نمايندگي در اين مجلس هم چهارساله است. آخرين انتخابات دوما در 4 دسامبر 2011 برگزار شد كه طي آن احزاب: روسيه واحد با 6/49 درصد، كمونيست با 2/19 درصد، روسيه عادل با 2/13 درصد و ليبرال دموكراسي با 7/11 درصد برنده شد. تعداد كرسي روسيه واحد 238 كرسي، كمونيست 92 كرسي، روسيه عادل 64 كرسي و ليبرال دموكراسي 56 كرسي است. انتخابات بعدي دوما در دسامبر 2015 خواهد بود. تارنماي خانگي دوما: www.duma.gov.ru مي باشد.
رئيس دوماي كشوري
رياست دوما هم اكنون بر عهده آقاي سرگئي يوگنيوويچ ناريشكين58 ساله از حزب روسيه واحد مي باشد. ( تور روسيه )
معاونين دوماي كشوري
دوماي دولتي دو معاون اول بنام آقايان: الكساندر ژوكف از روسيه واحد و ايوان ملنيكوف از حزب كمونيست دارد. همچنين شش معاون رئيس ديگر نيز وجود دارد كه 4 تا از حزب روسيه واحد، يكي از حزب ليبرال دمكراسي و ديگري از حزب روسيه عادل مي باشد.
قوه قضايي
دادگاه قانون اساسي، دادگاه عالي، دادستان عالي، و قضاتي است كه از سوي رئيس جمهور پيشنهاد و توسط شوراي فدراسيون يا همان مجلس سنا انتخاب مي شوند.
سرويس امنيت فدرال
مهمترين آژانس تامين امنيت داخلي و ميراث دار اصلي كا گ ب شوروي است. مهمترين وظايف آن: انجام اقدامات ضد جاسوسي، امور داخلي و امنيت مرزهاست. رياست آن از 12 مي 2008 برعهده آقاي الكساندر واسيلوويچ بورتنيكف 61 ساله است.
دستگاه رياست جمهوري
اين نهاد ابزار رياست جمهوري و پشتيباني كننده سياستهاي وي است و از وظايف آن هماهنگي بين آژانس هاي دولتي ، شوراي امنيت و گزارش مستقيم به رئيس جمهور است. رئيس آن آقاي سرگئي ايوانف ( وزير دفاع، دبير شوراي امنيت و معاون نخست وزير سابق) مي باشد.
احزاب
روسيه واحد به رهبري ديميتري آناتوليوويچ مدودف، كمونيست به رهبري گنادي آندريوويچ زيوگانف، روسيه عادل به رهبري سرگئي ميرونوف، ليبرال دموكراسي به رهبري ولاديمير ولفوويچ ژيرينوفسكي، وطن پرستان روسيه به رهبري گنادي سميگين، راست به رهبري آندري دونايف، سيب يا يابلوكو به رهبري سرگئي سرگئيوويچ ميتروخين.
برخي گروهها و احزاب ديگر
از ديگر گروه هاي ذينفوذ و تاثير گذار مي توان به:كنفدراسيون كارگران روسيه، فدراسيون اتحاديه كارگران مستقل، بنياد دفاعي گلاسنوست، انجمن گلوس، انستيتو اقدام جمعي، جنبش ضد مهاجرت غيرقانوني، كليساي ارتودكس روسيه، انجمن دوستي روسيه - چچن، مركز اطلاعاتي - تحليلي سووا، اتحاديه كميته هاي سربازان و تيگر ( انجمن شهروندان مبدع روسيه ) اشاره نمود.
پرچم
از سه رنگ سفيد در بالا، آبي در وسط و قرمز در پايين تشكيل شده است. معني خاصي براي رنگهاي آن تعريف نشده است. اين رنگها پايه رنگ پرچم كشورهاي با ريشه اسلاو را تشكيل مي دهد.
سن حق راي
18 سال تمام.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۴۳:۴۸ توسط:مركز تور ايران موضوع:

آب و هواي كشور روسيه

آب و هواي روسيه
در محدوده استپها در جنوب آب و هوا قاره اي مرطوب و در مناطق شمالي و سيبري آب و هوا مانند قطب شمال سرد است. البته در زمستان از سرد در سواحل درياي سياه تا منجمد در سيبري را مي توان مشاهد نمود و در تابستان از گرم در مناطق استپ تا سرد در سواحل قطب شمال.
موقعيت جغرافيايي روسيه
60 درجه شمالي و 100 درجه شرقي ( واقع در قاره آسيا و اروپا )
خط ساحلي
37 هزار و 653 كيلومتر.
ادعاي دريايي
درياي سرزميني 12 مايل، منطقه همجوار 24 مايل، منطقه اقتصادي اختصاصي 200 مايل، فلات قاره 200 مايل
نوع سرزمين
دشت هاي وسيع با تپه هاي كم در غرب اورال، جنگل هاي زياد و تندرا در سيبري تندرا، مناطق مرتفع و كوه ها در امتداد مرزهاي جنوبي.
بالاترين و پست ترين نقاط
پايين ترين نقطه: درياي خزر با منهاي 28 متر و بالاترين نقطه : گورا ال بروس ( Gora El'brus ) با 633/5 متر.
زمين هاي قابل استفاده
زمين زراعي 17/7 درصد. اين كشور عليرغم وسعت بسيار زياد اما مشكلات فراواني براي ارتباط دريايي دارد و خاك و آب و هواي سرد آن موانع زيادي در زمينه كشاورزي بوجود آورده است.
تقسيمات كشوري:
46 استان،
21 جمهوري،
9 كراي،
دو شهر فدرال،
و 4 منطقه خودمختار،
و يك استان خودمختار يهودي نشين بنام ايوري
استان ها: 1- آمور، 2- آرخانگلسك، 3- آستاراخان، 4- بلگوراد، 5- بريانسك، 6- چليابينسك، 7- ايركوتسك، 8- ايوانووا، 9- كالينينگراد، 10- كالوگا، 11- كمرووا، 12- كيروف، 13- كاستروما، 14- كورگان، 15- كورسك، 16- لنينگراد، 17- ايپتسك، 18- ماگادان، 19- مسكو، 20- مورمانسك، 21- نيژني ناوگوراد، 22- ناوگوراد، 23- ناواسيبيرسك، 24- اومسك، 25- اورنبورگ، 26- اورل، 27- پنزا، 28- پسكوف، 29- پوستوف، 30- ريازان، 31- ساخالين، 32- سامارا، 33- ساراتوف، 34- اسمالنسك، 35- سوردلوفسك ( يكاتيرينبورگ )، 36- تامبوف، 37- تامسك، 38- تولا، 39- تور، 40- تيومن، 41- اول وانووسك، 42- ولاديمير، 43- ولگاگراد، 44- والوگدا، 45- ورونژ، 46- ياروسلاول.
جمهوري ها: 1- آديگيا، 2- آلتاي، 3- باشقيرستان، 4- بورواتيا، 5- چچنيا، 6- چوواشيا، 7- داغستان، 8- اينگوشيا، 9- كاباردينو بالكاريا، 10- كالميكيا، 11- كاراچايوو چركسيا، 12- كارليا، 13- خاكاسيا، 14- كومي، 15- ماري ال، 16- موردوليا، 17- اوستاي شمالي، 18- ساخا، 19- تاتارستان، 20- تيوا، 21- آدمورتيا.
مناطق خودمختار: 1- چوكوتكا، 2- خانتي مانسي، 3- ننتس 4- يامالو ننتس.
كرايس: 1- آلتاي، 2- كامچاتكا، 3- خبرووسك، 4- كراسنودار، 5- كراسنويارسك، 6- پرم، 7- پريمورسكي، 8- استاوروپول، 9- زابايكالسك. دو شهرفدرال: مسكوو سن پترزبورگ. و يك استان خودمختار: يوري يا جيوويش. كرايس: اين مناطق در زمان امپراتوري روسيه در حدود مرزي آن بودند كه توسط مسكو ضميمه خاك آن شده بودند.
مرزها
اين كشور حدود 241/20 كيلومتر مرز مشترك با همسايگان دارد كه عبارتند از: آذربايجان 284 كيلومتر، بلاروس 959 كيلومتر، چين در مرزهاي جنوب شرق 3605 كيلومتر و در جنوب 40 كيلومتر، استوني 290 كيلومتر، فنلاند 1313 كيلومتر، گرجستان 723 كيلومتر، قزاقستان 6846 كيلومتر، كره شمالي 5/17 كيلومتر، لتوني 292 كيلومتر، ليتواني 227 كيلومتر، مغولستان 3441 كيلومتر، نروژ 196 كيلومتر، لهستان 432 كيلومتر و اوكراين 1576 كيلومتر.
منابع طبيعي
ذخاير عمده نفت، گاز طبيعي، زغال سنگ، مواد معدني استراتژيك، عناصر خاكي كمياب، الوار. البته  موانع طبيعي از جمله شرايط سخت آب و هوايي، شكل زمين و فاصله مانع بهره برداري از برخي از آنها شده است. تور روسيه...
خطرات طبيعي
لايه منجمد دائمي در اعماق زمين در سيبري يك مانع عمده براي توسعه فعاليت هاي آتشفشاني در جزاير Kuril شده است اما آتشفشان ها و زمين لرزه در شبه جزيره كامچاتكا، خطر بارندگي زياد و جاري شدن سيل در بهار و تابستان و پاييز و احتمال آتش سوزي در جنگل ها در تابستان در سراسر سيبري و بخش هايي از سرزمين اروپايي روسيه، همواره بعنوان تهديد طبيعي به شمار مي رود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۴۲:۵۳ توسط:مركز تور ايران موضوع:

آشنايي با كشور روسيه

آشنايي با كشور روسيه
تور روسيه
وسعت روسيه
242/098/17 هفده ميليون و نود و هشت هزار و دويست و جهل و دو كيليومتر مربع، 742/377/16 خشكي و 500/720 كيلومترآب است.
جمعيت
برابر برآورد و بر اساس نرخ مرگ و مير در ژولاي 2013 جمعيت به رقم 482/500/142 ميليون نفربالغ شده است.
تركيب جمعيتي روسيه
برابر آمار 2012
16 درصد زير 14 سال ( 877/740/11 ميليون پسر و 318/119/11 ميليون دختر ).
5/11 درصد بين 15 تا 24 سال (4/8 ميليون پسر و 04/8 ميليون دختر).
9/45 درصد بين 25-54 سال (94/31 ميليون مرد و 47/33 ميليون زن).
بين 55 تا 64 سال (17/8 ميليون مرد و 09/11 مرد)
1/13 درصد بالاي 65 سال ( پنج ميليون و 687 هزار مرد و 12 ميليون و 955 هزار زن ).
متوسط سن
8/38 سال (در مردان 8/35 سال و در زنان 8/41 ).
نرخ مرگ و مير
11/12 تولد در هزار و 97/13 مرگ در هزار.
رشد جمعيت
منهاي 02/0 درصد ( رتبه در جهان: 198 - بر اساس آمار 2013 / تور روسيه ... ).
گروه هاي نژادي
8/79 درصد روس، 8/3 درصد تاتار، 2 درصد اوكرايني، 2/1 درصد باشقير، 1/1 درصدچوواش و ديگر گروهها نظير آذريها، تاجيكها، افغاني ها، ازبك، قزاق.
تركيب مذهبي
15 تا 20 درصد ارتودوكس روسي، 10 تا 15 درصد مسلمان، 2 درصد بقيه گروههاي مسيحي و 73 تا 73 درصد باقيمانده كه يا فرائض مذهبي را انجام نمي دهند و يا اينكه اصلا معتقد نيستند. كه به نظر اين موضوع به هفت دهه سلطه كمونيزم در اين كشور بر مي گردد.
 سواد و سرانه آموزشي
7/99 درصد كل جمعيت **  1/4 درصد كل توليد ناخالص ملي.
جمعيت شهرنشين
73 درصد كل جمعيت ( بر اساس آمار سال 2010 ).
پايتخت
مسكو با جمعيت تقريبي يازده ميليون و پانصد و ده هزار نفر.
شهرهاي عمده
سن پترزبورگ با چهار ميليون و 575 هزار نفر، ناواسيبيرسك با يك ميليون و 397 هزار نفر، يكاترينبورگ با يك ميليون و 344 هزار نفر، نيژني ناوگوراد با يك ميليون و 267 هزار نفر ( بر اساس آمار سال 2009 - تور روسيه  ).
اميد به زندگي
03/70 سال است كه در مردان 04/64  سال و در زنان 02/76 سال مي باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۴۲:۰۰ توسط:مركز تور ايران موضوع:

روابط ايران و روسيه

روابط ايران و روسيه در دوران پس از فروپاشي شوروي فارغ از ضرورت‌هاي ناشي از همجواري جغرافيايي، سوابق تاريخي و نيازهاي اقتصادي، به دليل موقعيت ويژه‌اي كه هر يك از دو كشور در عرصه سياست بين‌الملل دارند، از سوي محافل بين‌المللي مورد توجه خاصي قرار داشته است. بر مبناي اين اهميت در سطح كارشناسان و حتي سياستمداران در ايران و روسيه اين گمان به طور جدي شكل گرفته است كه روابط دو كشور علي‌رغم نيازي كه به يكديگر در سطوح تاكتيكي و استراتژيكي دارند، در سطح مناسبي از همكاري و همسويي بين‌المللي، منطقه‌اي و دوجانبه قرار ندارد. به عبارت ديگر ميان جايگاه (وضع موجود) دو كشور در سياست خارجي يكديگر و ارزش آنها (وضع مطلوب) در سياست خارجي هم شكاف وجود دارد. در شكل‌گيري چنين وضعيتي به نظر مي‌رسد كه سه عامل نقش اساسي را ايفا مي‌كنند: 

1- عامل غرب 
روسيه به عنوان كشوري كه طي هفتاد سال حاكميت كمونيست‌ها رهبري جرياني را بر عهده داشت كه غرب در مفهوم فرهنگي، سياسي و اقتصادي آن را با چالش‌هاي جدي مواجه ساخت و ايران به عنوان كشوري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آغازگر، الهام‌بخش و پرچم‌دار جرياني بوده است كه تحت عنوان جريان بازخيزي اسلام استيلاي فرهنگي و سياسي غرب را به چالش طلبيده است، هر يك به تنهايي موضوع پيچيده و غامضي براي غرب تلقي شده و بالتبع روابط ميان آنها نيز با دخالت‌هاي گسترده غرب و به طور مشخص ايالات متحده آمريكا همراه بوده است. 

2- ترديد و نااطميناني متقابل - تور روسيه
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، سياست خارجي فدراسيون روسيه همواره در فضايي از ابهام، ترديد و عدم قطعيت دنبال شده است. اين وضعيت هم در روابط روسيه و غرب و هم در روابط روسيه وايران كم و بيش قابل مشاهده است. به يك تعبير، ترديدآميز بودن فضاي روابط ايران و روسيه در وهله نخست و در سطح كلان ناشي از ترديد اساسي روس‌ها در تعريف جايگاه خود در وضعيت جهاني و در وهله بعد ناشي از ترديد روس‌ها نسبت به اهداف و جهت گيري‌هاي كلان 
جمهوري اسلامي ايران است. در سال‌هاي گذشته روس‌ها در تعريف جايگاه خود در برابر غرب بين موضع يك رقيب استراتژيك يا يك شريك مهم در نوسان بوده‌آند و به همين دليل، تحت شرايطي تعامل با جمهوري اسلامي ايران (و يا حداقل نمايش آن - تور روسيه ) براي آنها از اهميت زيادي برخوردار بوده است. از سوي مقابل در جمهوري اسلامي ايران نيز علي‌رغم سياست‌هاي كاملاً آشكاري كه در مورد روابط با آمريكا (كه تعيين كننده جايگاه و موقعيت ايران در نظم جاري جهاني است) وجود دارد، از يك سو به دليل ترديدهاي روسيه و از سوي ديگر به دليل ترديدهاي داخلي در مورد ميزان پايبندي و توانمندي روسيه در برآورده‌سازي نيازهاي استراتژيك ايران، هيچگاه اعتماد و همكاري كاملي با روسيه وجود نداشته است. 

3- فقدان مابه ازاهاي عيني 
در دروان پس از جنگ سرد و حذف دلايل ايدئولوژيك دوستي و دشمني، وابستگي اقتصادي متقابل كشورها به يكديگر يكي از مهمترين عواملي است كه مي‌تواند در جهت‌گيري سياست خارجي كشورها نقش قابل توجهي ايفا كند. به عبارت ديگر تعاملات اقتصادي و تكنولوژيك در شرايط جديد يكي از مهمترين عوامل مؤثر در عينيت بخشيدن به رويكردهاي بين‌المللي كشورها تلقي مي‌شود. در ربع قرن گذشته ايران و روسيه با وجود برخي الزامات منطقه‌اي و بين‌المللي نتوانسته‌اند ما به ازاهاي عيني متناسبي را در روابط اقتصادي و تكنولوژيك دو جانبه تعريف و يا ايجاد كنند. مهمترين كالايي كه ايران براي عرضه به كشورهاي ديگر در اختيار دارد (انرژي) براي روس‌ها فاقد جذابيت است و از سوي مقابل كالا و تكنولوژي روسي نيز همواره آخرين گزينه براي طرف ايراني بوده است. 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۴۱:۱۱ توسط:مركز تور ايران موضوع:

ديدنيهاي شهر سن پترزبورگ روسيه

آرميتاژ مجموعه‌ هماهنگي‌ ازساختمان‌ها را دربردارد كه‌ توسط‌ معماران‌ چيره‌دست‌ در اواخر سدة‌ 18 و اوايل‌ سدة‌ 19 ميلادي‌ بناشده‌ است‌. اين كاخ‌ ‌ كه‌ در سال‌هاي‌ 1754 تا 1762 بنا شده‌ است‌، ساختمان‌ دوطبقه‌ عظيمي‌ است‌كه‌ دورتادور آن‌ را ستون‌هاي‌ غول‌پيكر احاطه‌ كرده‌اند. تنوع‌ فرم‌ها و مجسمه‌هاي‌ فراوان‌ و تزيينات‌ و گچ‌بري‌هاي‌ پرنقش‌ و نگار و رنگ‌آميزي‌ دلشاد، تصويرهاي‌ زيبايي‌ را به‌وجود آورده‌اند كه‌ گواه‌ بر عظمت‌ وشكوه‌ اين‌ كاخ‌ است‌.

 

 

موزه‌ معروف‌ «ارميتاژ» كه‌يكي‌ از غني‌ترين‌ و بزرگ‌ترين‌ موزه‌هاي‌ جهان‌ است‌ موزه ارميتاژ كه براي نگهداري مجموعه هنري خانواده سلطنتي ساخته شده و بزرگترين موزه روسيه و سومين موزه بزرگ جهان بعد از موزه انگلستان و موزه لوور بشمار مي‎رورد در حال حاضر مجموعه بزرگي از آثار هنري اروپاي غربي، روسيه و خاور ميانه را در خود جاي داده است..يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ خاص‌ اين‌ موزه‌ غرفة‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ايران‌ با اشياء گرانبها و عتيقه‌، آثار هنري‌،تاريخي‌ و باستاني‌ بسياري‌ كه‌ از تمدن‌ و فرهنگ‌ ايران‌ در آنجا به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. وجود «موزه‌آرميتاژ» در محل‌ كاخ‌ زمستاني‌ ارزش‌ و اهميت‌ اين‌ بنا را دو چندان‌ ساخته‌ است‌.

 

در سال‌هاي‌ 1819 تا 1829 در سمت‌ مقابل‌ ميدان‌ كاخ‌ و روبروي‌ كاخ‌ زمستاني‌، بنايي‌ براي‌ ستاد كل‌و وزارت‌ امور خارجه‌ ساخته‌ شد كه‌ به‌ وسيلة‌ طاق‌ نصرت‌ به‌ كاخ‌ زمستاني‌ وصل‌ مي‌گرديد. اين‌ ابنيه‌ضمن‌ تجسم‌ سيماي‌ پرارزش‌ و زيباي‌ معماري‌ كلاسيك‌، سبك‌ باروك‌ را در خود تلفيق‌ كرده‌ و معمار آن‌توانسته‌ است‌ آنها را در يك‌ مجموعة‌ هماهنگ‌ ارائه‌ نمايد. طاق‌ نصرت‌ نيز همانند ستون‌ افتخار داخل‌ميدان‌ به‌ نام‌ «الكساندر فسكايا» به‌ پاس‌ پيروزي‌ لشكريان‌ روسيه‌ بر ناپلئون‌ در جنگ‌ 1812 برپا شده‌است‌. اين‌ ستون‌ افتخار از سنگ‌ يكپارچه‌ گرانيت‌ و به‌ ارتفاع‌ 5/47 متر در وسط‌ ميدان‌ منظرة‌ ساختمان‌هاو ابنية‌ اطراف‌ را كامل‌ نموده‌ و زيبايي‌ خاصي‌ به‌ ميدان‌ داده‌ است‌.

 

تور روسيه

 

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

سن‌ پترزبورگ‌ همچنين‌ داراي‌ پارك‌ها و مراكز ديدني‌ و تفريحي‌ فراواني‌ است‌ كه‌ هركدام‌ در نوع‌خود بسيار جذاب‌ مي‌باشند. اين‌ شهر به‌ داشتن‌ خيابان‌هاي‌ عريض‌ مانند خيابان‌هاي‌ ساحلي‌ «نوا» و«نفسكي‌ پروسپكت‌» معروف‌ و مشهور است‌. بيشتر ابنية‌ زيباي‌ سدة‌ 18 و 19 ميلادي‌ اين‌ شهر از آسيب‌محفوظ‌ مانده‌ است‌. كليساي‌ اين‌ شهر، مركز كليساي‌ ارتدوكس‌ است‌. از آثار ديگر و جالب‌ اين‌ شهركليساي‌ جامع‌ «سن‌ ايزاك‌» متعلق‌ به‌ سال‌ 1858 و مجسمة‌ سوار بر اسب‌ پتر كبير (سين‌ سوار) است‌.قديمي‌ترين‌ بناهاي‌ اين‌ شهر قلعه‌ «قديس‌ پطرس‌» و «قديس‌ بوس‌» مي‌باشد كه‌ در سال‌ 1703 ساخته‌شده‌ و در جزيره‌اي‌ در رود «نوا» قرار دارد.
 

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ
 
اين‌ قلعه‌ها در دورة‌ روسيه تزاري‌ از زندان‌هاي‌ مخوف‌ سياسي‌بود و نويسندگان‌ و روشنفكران‌ برجسته‌اي‌ چون‌ «داستايوفسكي‌» و «چرينشوفسكي‌» در آنجا زنداني‌بودند. اين‌ قلعه‌ها اكنون‌ به‌ موزه‌ تبديل‌ شده‌ است‌. از ديگر نقاط‌ ديدني‌ سنت‌پترزبورگ‌ مي‌توان‌ «كليساي‌جامع‌ سن‌ پطروسن‌ پل‌»، «كاخ‌ زمستاني‌ پطر كبير»، «ستون‌ يادبود الكساندر»، «صومعة‌ الكساندرنفسكي‌»، «موزه‌ روسيه‌»، «موزه‌ آكادمي‌ هنرها»، «موزه‌ تاريخ‌ نشر سنت‌ پترزبورگ‌»، «موزه‌ تاريخ‌ سياسي‌روسيه‌»، «موزه‌ هنرهاي‌ تئاتر و موسيقي‌»، «موزه‌ انسان‌شناسي‌ - تور روسيه »، «موزه‌ نژادشناسي‌» و «جانورشناسي‌» واپراها و باله‌ها و دراماتئاترهاي‌ متعدد را نام‌ برد.
 

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

شب هاي سفيد سنت پترزبورگwhite-nights-in-st-petersburg :
شب هاي سفيد شهر سن پترزبورگ يكي از مهم ترين ديدني ها و در اين حال جاذبه هاي گردشگري در پايتخت شمالي روسيه به شمار مي روند.شب هاي سفيد سن پترزبورگ كه هر ساله از اوايل خرداد آغاز مي شود در حقيقت يك پديده طبيعي است و به علت طولاني بودن روزها در مناطق نزديك به قطب شمال كره زمين به وجود مي آيد.شهر سن پترزبورگ كه از موقعيت جغرافيايي ويژه اي برخوردار است . شمالي ترين شهر پرجمعيت جهان به شمار مي رود و هر سال در اوايل تابستان به علت بسيار طولاني شدن زمان تابش آفتاب در تاريكي شب فرو نمي رود و همه مدت شبانه روز يا هوا روشن است و يا گرگ و ميش صبحگاهي دارد كه به همين علت شب هاي اوايل فصل تابستان در اين شهر شب هاي سفيد نام گرفته است .
 

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

شب هاي سفيد در سن پترزبورگ يكي از مهم ترين جاذبه هاي گردشگري اين شهر بزرگ و تاريخي روسيه نيز به شمار مي رود.به گزارش پارس ناز سن پترزپورگ كه پرجمعيت ترين شهر اروپا پس از لندن پاريس و مسكو است هر ساله حدود هشت ميليون نفر گردشگر و جهانگرد را به خود جذب مي كند كه بيشتر اين گردشگران در فصل تابستان و براي ديدن همين پديده نادر يعني شب هاي سفيد به اين شهر سفر مي كنند.
 

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

تراكم بيش از حد ميهمانان غير محلي در اين شهر و كمبود و گراني هتل ها و استراحتگاه هاي مناسب يكي از مهم ترين مشكلاتي است كه گردشگران و علاقه مندان اين شهر در فصل تابستان با آن دست به گريبان مي شوند.طولاني شدن بيش از حد روشنايي روز و وجود نداشتن تاريكي شب بر ساكنان بومي اين شهر تاثير منفي اي گذاشته است و سبب بروز پديده كم خوابي مي شود.با وجود اين مشكلات ساكنان بومي شهر سن پترزبورگ از فصل شب هاي سفيد به عنوان بهترين زمان براي پياده روي طولاني مدت و آشنايي با زيبايي هاي شهرشان استفاده مي كنند.
 

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

موزه هرميتاژ بزرگترين موزه جهان hrmytazh-museum :
بزرگترين موزه جهان است كه در زبان فرانسه به معني جاي خلوت ميباشد.اين موزه در ابتدا كاخ زمستاني تزارها بود كه در زمان دختر پطر كبير ساخته شد و بعدها توسط كاترين كبير گسترش يافت و به مرور كلكسيوني از نفيس ترين اشيا جهان و محل نگهداري كلكسيون شخصي كاترين گشت.در زمان جنگ جهاني براي درامان ماندن اشيا آنها را به سيبري منتقل كردند و پس از جنگ دوباره آنها را به اينجا برگرداندند.در زمان لنين در اين مجموعه به روي مردم گشوده شد تا به عنوان موزه از آن استفاده شود.اين موزه عظيم داراي ۱۰۵۷ سالن مختلف و۳۰۰۰۰۰۰ اثر است.تخمين زده شده كه اگز براي ديدن هر قطعه اين موزه تنها يك دقيقه وقت صرف كنيد ۱۱ سال طول ميكشد تا كل موزه را ببينيد. تور روسيه ...
 
عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ
 

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ
 
عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ
 

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ
 

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ

 

عكسهاي ديدني از مكان هاي گردشگري شهر سن پترزبورگ


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۴۰:۰۶ توسط:مركز تور ايران موضوع:

جاذبه هاي گردشگري مسكو

اولين گام براي همه بازديدها در مسكو كاخ كرملين و ميدان سرخ است كه نه تنها قلب مسكو كه قلب كل كشور به شمار مي رود . تاريخ روسيه عمدتا در اين مركز تاريخي و مسند و جايگاه قدرت تزارها و جماهير شوروي نگاشته شده است . خيابان گاردن رينگ رود به گرداگرد مركز شهر كشيده شده و بيشتر جاذبه هاي مسكو درون آن واقع شده اند . رودخانه Moska اين حلقه را قطع مي كند و در امتداد يكي از ديوارهاي كرملين از پارك گوركي گذشته و به سوي جنوب غربي ادامه مي يابد . 
نكته مهم : بيشتر موزه ها دوشنبه ها تعطيل هستند .


تور روسيه

كرملين
كرملين : در ترجمه تحت اللفظي به معناي شهر مستحكم و به منزله قلب مسكو و كشور روسيه است و قدمت آن به زمان تاسيس اين شهر در سال 1147 برمي گردد. از سال 1276 تا 1712 مقر و جايگاه دولت براي شاهزادگان و تزارها و از 1918تا 1990 مقر دولت كمونيستس بوده است . برج ها و ديواره هاي آن با آجر سرخ ساخته شده اند و چندين كليسا و قصر را به هم مرتبط ساخته و با عبور از قصر كنگره   مجموعه اي زيبا در اطراف ميدان تشكيل مي دهد . بزرگترين كليساي آن Uspensky Sobor ( به معني كليساي پنداشت - تور روسيه ) محل تدفين پيروان ارتودوكس بوده و براي تاج گذاري تزارها از آن استفاده مي شده است . Blagoveshchesky Sobor يا كليساي تبشير با 9 گنبد مسي براق و درخشنده كليساي شخصي تزارها بوده است . كليساي Archangelsky Sobor ( كليساي ميكاييل فرشته اعظم ) اگرچه در سال 1505 ساخته شد اما مامن بقاياي شاهزادگان بزرگ و تزارهاي است كه از سال 1325تا 1696حكمراني كردند . موزه اسلحه و صندوق الماس كه حاوي گنجينه كليسا و دولت از جمله تخم مرغ هاي Fabere  و الماس 180 قيراطي منسوب به كاترين كبير نيز ارزش بازديد دارند . ضمنا توپخانه و ناقوس تزار كه هر دو در نوع خود بزرگترين محسوب مي شوند ( به ترتيب 40 و 200 تن ) و هيچيك نيز بر اساس كاربرد خود استفاده نشدند نيز در داخل كرملين قراردارند . 
تور روسيه
راهنماي انگليسي زبان معمولا خارج دروازه هاي اصلي وجود دارند اما چون قيمت مقطوعي قرار داده نشده است لازم است قبلا با آن ها به توافق برسيد .
ميدان سرخ و كليساي سنت باسيل : محل برگزاري جشن هاي عظيم May Day  در زمان اتحاد جماهير شوروي .  ضمنا ارامگاه لنين كه ساختماني است مكعبي با سبك پيشروي روسي و تابوت كريستال كه حاوي بدن موميايي شده موسس اتحاد جماهير شوروي است در اين محل قراردارد . ميدان مزبور به وسيله ديوارها و برج هاي كرملين از يك طرف و نماي فروشگاه بزرگ GUM از سوي ديگر احاطه شده است . و  تمام اين ها چهارچوبي براي مشهورترين تصوير روسيه به وجود مي آورد كه همان گنبدهاي پيازي شكل و رنگارنگ كليساي سنت باسيل ( كليساي شفاعت / تور روسيه ) است . هر گنبد طراحي و رنگ بندي متمايزي دارد و تاثير مجموع آنها بسيار حيرت آور است . اين بنا در دهه 1550 و به يادبود پيروزي ايوان مخوف بر مغول ها در نبرد كازان ساخته شد .

پترهوف


موزه هنرهاي زيبا پوشكين :
 از حيث شهرت پس از هرميتاژ در سن پترزبورگ ، موزه هنرهاي زيباي پوشكين است كه شامل كلكسيون هاي غني كارهاي هنري از مصر باستان گرفته تا آثار امپرسيونيستي و پس از آن ( به خصوص كارهاي كلود مونه ) است . 
بليت هاي اين موزه براي موزه مجاور آن يعني مجموعه هاي شخصي كه به نمايش آثاري از هنر روسيه و جهان مربوط به قرن 19 و 20 مي پردازد نيز معتبر است .
گالري TRETYAKOV : مهمترين آثار نقاشي سنتي روسيه در جهان در اينجا قراردارد . مجموعه وسيع تمثال ها نيز ديدني است كه توسعه هنر از اوايل دوره بيزانس تا مكتب هاي پيشرفته تر روسي قرن 17 را پوشش مي دهد .

صومعه نوودويچي : در سال 1524 به وسيله پرنس واسيلي سوم تاسيس شد . ( هرچند برج ها و ديوارهاي فعلي به سال هاي 1685 تا 1687 باز مي گردد - تور روسيه ) . اين صومعه محل تبعيدي بود براي زنان اشراف زاده به منظور عزاداري يا قهر و بي اعتنايي كه از بين آن ها مي توان به نام هايي نظير سوفيا خواهر پتركبير كه در سال 1698 كودتايي را از همين محل عليه وي برانگيخت . گورستان كناري اين صومعه شامل قبر اشخاص برجسته اي نظير نيكيتا خروشچف ( تنها رهبر روسيه كه خارج از كرملين خاك شده است ) ، نيكلاي گوگول ، سرگئي پروكفيو و آنتوان چخوف است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۹:۲۱ توسط:مركز تور ايران موضوع:

درباره تور روسيه

روسيه (به روسي: Россия، واج‌نويسي: راسيا) با نام رسمي فدراسيون روسيه (Российская Федерация، واج‌نويسي: راسيسكايا فدراتسيا) پهناورترين كشور جهان است كه در شمال اوراسيا قرار دارد. اين كشور در آسياي شمالي و اروپاي خاوري واقع است و با اقيانوس آرام شمالي و اقيانوس منجمد شمالي؛ و نيز با درياي خزر، درياي سياه، و درياي بالتيك مرز آبي دارد.روسيه با ۱۴ كشور آسيايي و اروپايي مرز زميني دارد و با كشورهاي پيرامون درياي برينگ، درياي ژاپن، درياي خزر، درياي سياه، و درياي بالتيك ارتباط دريايي دارد.

تور روسيه

روسيه با ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰ كيلومتر مربع وسعت، پهناورترين كشور جهان است. پهناوري روسيه دو برابر مساحت كانادا يا چين يا ايالات متحده آمريكا است. اين كشور در عرضهاي بالاي جغرافيايي واقع شده‌است و بيشتر مناطق كشور سردسير و كم بارش است. به همين دليل بيشتر مناطق اين كشور (به ويژه سرزمين بزرگ سيبري - تور روسيه) خالي از سكنه هستند و كشاورزي در اين مناطق ميسر نيست. پايتخت روسيه شهر مسكو است كه در باختر و بخش اروپايي كشور است و بزرگترين شهر اروپا است.

روسيه با حدود ۱۴۳ ميليون نفر (در سال ۲۰۱۳) جمعيت نهمين كشور پرجمعيت دنياست. تراكم جمعيت روسيه۸.۴ نفر در هر كيلومتر مربع است كه از پايينترين نرخهاي تراكم جمعيت در جهان است. همچنين نرخ رشد جمعيت در اين كشور منفي است. بيشتر جمعيت روسيه در غرب اين كشور (بخش اروپايي / تور روسيه) زندگي مي‌كنند. بر اساس سرشماري سال ۲۰۱۰ حدود ۸۱ درصد از مردم اين كشور از قوميت روس هستند. در مجموع ۱۶۰ گروه قومي در اين كشور زندگي مي‌كنند. تاتارها ۳.۹ درصد جمعيت روسيه را تشكيل مي‌دهند و بزرگترين اقليت قومي اين كشور محسوب مي‌شوند. اقوام اوكرايني، چوواش، باشقير، چچني، و ارمني نيز هر يك بيش از يك ميليون نفر جمعيت دارند و آوارهاي قفقازي، بلاروسي‌ها، آسي‌ها، آذربايجاني‌ها و قزاق‌ها از ديگر اقوام پرجمعيت روسيه هستند.

زبان رسمي روسيه، زبان روسي است. ولي ۲۷ زبان رسمي ديگر نيز در جمهوري‌ها و مناطق خودگردان اين كشور وجود دارد. روسيه كشوري فدرال با تقسيمات كشوري پيچيده‌ايست و شامل ۸۳ واحد فدرال از جمله ۲۱ جمهوري خودگردان مي‌شود. روسيه ( تور روسيه ) فرهنگ پرباري دارد و نويسندگان معروفي مانند تولستوي و داستايوفسكي روسي بوده‌اند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۸:۱۸ توسط:مركز تور ايران موضوع:

تورهاي روسيه

پس از الحاق كريمه به روسيه، هر روز بر تعداد گردشگران اين منطقه افزوده مي‌شود.
 مقامات صنعت گردشگري كريمه پيش‌بيني كردند اين منطقه زيبا و بويژه شهر« يالتا» تا  پايان سال جاري ميلادي ميزبان چند ميليون گردشگر باشند كه با تور يالتا مسافرت خواهند كرد.

yalta
 
از مدت‌ها قبل تمام ظرفيت هتل‌هاي يالتا پر شده و مقامات صنعت گردشگري اين شهر از پيش‌بيني رشد 70 درصدي گردشگران يالتا  در روزهاي آتي و بويژه در تعطيلات سال نو ميلادي (هفته پاياني سال 2015 و دو هفته نخستين سال 2016 - تور روسيه) خبر مي‌ دهند كه مي تواند  نويد بخش آينده‌ روشن براي صنعت گردشگري اين شهر و كل منطقه كريمه باشد.
 
بيشتر گردشگراني كه به يالتا سفر مي كنند، بلافاصله سري به كاخ مشهور «ليواديا» مي زنند كه در نوامبر 1945 ميزبان نشست  تاريخي بين سران سه قدرت فاتح جنگ جهاني دوم با شركت استالين، روزولت و چرچيل بود كه به بسته شدن پيمان مشهور يالتا منجر  شد. اين كاخ كه از دوران تزارهاي روسيه برجاي مانده، از چند دهه قبل به يك موزه تبديل شده در فهرست ميراث جهاني سازمان  يونسكو نيز به ثبت رسيده است.
 
كارشناسان در گذشته دليل اصلي عدم رشد مناسب صنعت گردشگري كريمه را قوانين سخت صدور ويزاي گردشگري اوكراين عنوان مي  كردند كه حالا با الحاق اين منطقه به روسيه اين مشكل تا حدود زيادي مرتفع شده است.
 
دولت روسيه نيز ماه جولاي تمامي گردشگران  روسيه ( تور روسيه ) كه ورود آنها به خاك اين كشور از طريق كريمه صورت گيرد را از پرداخت هزينه‌ هاي صدور ويزاي گردشگري روسيه معاف كرده كه اين امر نيز نقش به سزايي در رشد چشمگير گردشگران كريمه داشته است.
 
در اين شرايط كارشناسان نقطه اوج صنعت گردشگري كريمه را كه زماني تفريحگاه تزارهاي روسيه محسوب مي شد را سال 2018  مي دانند كه در اين سال روسيه ميزبان مسابقات جام‌ جهاني فوتبال خواهد بود كه پيش بيني مي شود تنها براي تماشاي اين مسابقات حدود  دو ميليون گردشگر به روسيه سفر كنند كه در اين ميان بيشتر اين گردشگران اولين سفر خود به اين كشور تجربه كرده و بين 20 تا 25  درصد آنها نيز دوباره به روسيه سفر خواهند كرد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۷:۱۳ توسط:مركز تور ايران موضوع:

روسيه: تسليحات مدرن به ارتش سوريه داده‌ايم

فرمانده نيروهاي روسي در سوريه اعلام كرد، كشورش در چارچوب كمك‌هاي نظامي، به ارتش سوريه تسليحات و تجهيزات نظامي مدرت از جمله سامانه‌هاي توپخانه‌اي و وسايل ارتباطي تحويل داده است.

خبرگزاري تسنيم: به نقل از «روسيا اليوم - تور روسيه »، «الكساندر دفورنيكوف» فرمانده نيروهاي روسي در سوريه، امروز- چهارشنبه- اعلام كرد، روسيه به ارتش سوريه تسليحات و تجهيزات نظامي مدرت از جمله سامانه‌هاي توپخانه‌اي و وسايل ارتباطي تحويل داده است.
دفورنيكوف گفت: موفقيت عمليات نظامي عليه تروريست‌ها در گرو فعاليت هماهنگ شده جنگنده‌هاي روسي با نيروهاي دولتي سوريه بوده است.
وي افزود: در راستاي افزايش توانمندي‌هاي نظامي، ما به ارتش سوريه تسليحات و تجهيزات نظامي مدرني تحويل داده‌ايم.
اين نظامي روسي متذكر شد: كارشناسان نظامي روسي در آماده كردن ارتش سوريه براي عمليات رزمي مشاركت داشتند. با پشتيباني نظاميان روسيه، ارتش سوريه در آن واحد در 15 جبهه عليه تروريست‌ها مي‌جنگد.
فرمانده نيروهاي روسي در سوريه در ادامه تأكيد كرد، مستشاران نظامي روس نه تنها ارتش سوريه بلكه نيروهاي ملي و كُرد در سوريه را آموزش مي‌دادند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۶:۱۹ توسط:مركز تور ايران موضوع: